Technische Voorschriften

Een technisch voorschrift of PTV is een document met een normatief karakter welke opgesteld wordt door een technisch bevoegde en erkende instelling (sectoraal operator) die de betrokken normen aanvullen om er een octrooi van het merk BENOR aan te kunnen verbinden in afwachting van het verschijnen van de ontbrekende norm.

In de standaardbestekken wordt regelmatig verwezen naar PTV's. Hieronder staan de PTV's vermeld bij de sectorale operator die hen uitgeeft. De PTV's zijn terug te vinden op de websites van de sectorale operatoren zelf, door te klikken op het logo of de naam kom je op de betreffende website terecht.

PROBETON

PROBETON is een vereniging zonder winstoogmerk, die statutair tot hoofddoel heeft door certificering en keuringen en medewerking aan de technische specificaties, de kwaliteit van de betonproducten te bevorderen.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 21-001, 100, 104, 105, 21-106, 108, 123, 124, 126, 21-601...

Probeton logo

 

 
OCBS

OCBS is de sectoriële certificatie-instelling belast met het beheer van het BENOR-merk voor betonstaal (staal voor gewapend beton en wapeningsstaal, gelaste wapeningsnetten, tralieliggers), en voorspanstaal. Het OCBS beheert ook de BENOR-certificatie voor de distributie van het staal evenals voor de producten van buig- en vlechtcentrales.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 314, 662,...

OCBS logo

 

COPRO

COPRO is gespecialiseerd in de wegenbouw en certificeert wegenbouwproducten via de kwaliteitsmerken BENOR, COPRO en ATG.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 800, 801, 802, 803, 806, 812, 813, 819, 828, 829, 832, 847, 858, 861, 863, 867, 868, 869, 880, 881, 883, 884, 885, 888, 895,...copro logo

 

BE-CERT

BE-CERT ontwikkelde een certificeringsdienst (CE-attestering en BENOR-certificering), een auditdienst in de sector van de bouwmaterialen (zoals cement, granulaten, beton, mortel, hulpstoffen, vliegas, bouwkalk, gemalen hoogoven slak, ...) én een controle- en verificatiedienst op het vlak van labo-uitrusting. Het beheer van het BENOR-merk voor cement, beton, hulpstoffen voor beton, granulaten, vliegas voor beton en metselmortels werd hen toevertrouwd.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 411, 459, 603,...be-cert logo

 

BCCA

BCCA is de certificatie-instelling die in november 1992 werd opgericht door SECO en het WTCB teneinde de certificeringsactiviteiten van beide over te nemen. BCCA is onder meer sectoraal operator in de sector van de betonherstellingen.

Zij zijn uitgever van o.a. PTV 560, 562, 563, 566, 567, 652, 810, 1001, 1004, 1005, 1006, 1007, 23-002, 23-003,...bcca logo