Standaardbestek 260

Het standaardbestek 260 bundelt in één publicatie (in meerdere hoofdstukken) alle gemeenschappelijke bepalingen voor de uitvoering van werken in verband met kunstwerken en waterbouw. De eerste versie is ontstaan uit de verdere ontwikkeling van het standaardbestek 230 voor de waterbouw met de integratie van de bestekteksten voor kunstwerken. Versie 2.0 werd gepubliceerd in maart 2018.

Sinds januari 2022 is er een extra boekdeel 'Errata en aanvullingen bij SB 260 versie 2.0' verschenen en toepasbaar in de bijzondere bestekken. Het gebruik van de errata en aanvullingen samen met het SB 260 2.0 is verplicht voor overheidsopdrachten die vanaf 1 augustus 2022 bekendgemaakt worden of waarvoor een uitnodiging wordt verstuurd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen.
Versienummer 2.0a wordt gegeven aan de geconsolideerde versie van het standaardbestek 260 versie 2.0 en de errata en aanvullingen bij versie 2.0

Het standaardbestek 260 bestaat uit twee delen.

Deel A betreft de eerste zes hoofdstukken (4, 6, 8, 10, 11 en 13). Deze omvatten aanvullingen voor kunstwerken en waterbouw op enkele hoofdstukken van het standaardbestek 250 voor wegenbouw. De hoofdstuknummers zijn dezelfde als deze van het standaardbestek 250. De nummering van de nieuwe artikels kan soms slechts begrepen worden wanneer deze aanvullingen gelezen worden samen met de respectievelijke hoofdstukken van het standaardbestek 250.

Deel B betreft 12 hoofdstukken welke het hoofddeel van het standaardbestek 260 uitmaken.

De volledige tekst van het standaardbestek voor kunstwerken en waterbouw 260 versie 2.0 en vorige versie zijn hieronder gratis te downloaden. Versie 2.0 kan nog op papier besteld worden via het elektronisch bestelloket.

Bij het standaardbestek horen standaardteksten (ST) die de bestekschrijver kan gebruiken als starttemplate voor de opmaak van het bijzonder bestek en een catalogus van niet-genormaliseerde posten. De bestekschrijver wordt via de standaardteksten geholpen om bij een paragraaf meer specifieke omschrijvingen op te nemen (bijv. specifiëren scheurwijdte bij injecties van scheuren) of om bepaalde keuzes te maken waar het standaardbestek meerdere keuzes openlaat. De standaardteksten en de catalogus van niet-genormaliseerde posten kunnen driemaandelijks (publicatie op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) aangepast worden (cf. opname gewijzigde normen, nieuwe teksten en bijhorende posten).

De standaardteksten van het standaardbestek 260 staan gepubliceerd op het kennisplatform infrastructuurwerken uitgegeven door het Departement MOW. Deze pagina is enkel toegankelijk voor ambtenaren van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, De Vlaamse Waterweg, De Werkvennootschap en Lantis. Studiebureaus die voor de Vlaamse overheid bestekken schrijven, kunnen via de leidend ambtenaar de laatste versie van de standaardteksten opvragen.