Standaardbestek 260

Het standaardbestek 260 bundelt in één publicatie (in meerdere hoofdstukken) alle gemeenschappelijke bepalingen voor de uitvoering van werken in verband met kunstwerken en waterbouw. De eerste versie is ontstaan uit de verdere ontwikkeling van het standaardbestek 230 voor de waterbouw met de integratie van de bestekteksten voor kunstwerken.

Vanaf maart 2018 is versie 2.0 beschikbaar voor toepassing in de bijzondere bestekken. Het gebruik van de nieuwe versie is verplicht voor overheidsopdrachten die vanaf 1 december 2018 bekendgemaakt worden of waarvoor een uitnodiging wordt verstuurd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen.

Het standaardbestek 260 bestaat uit twee delen.

Deel A betreft de eerste zes hoofdstukken (4, 6, 8, 10, 11 en 13). Deze omvatten aanvullingen voor kunstwerken en waterbouw op enkele hoofdstukken van het standaardbestek 250 voor wegenbouw. De hoofdstuknummers zijn dezelfde als deze van het standaardbestek 250. De nummering van de nieuwe artikels kan soms slechts begrepen worden wanneer deze aanvullingen gelezen worden samen met de respectievelijke hoofdstukken van het standaardbestek 250.

Deel B betreft 12 hoofdstukken welke het hoofddeel van het standaardbestek 260 uitmaken.

De volledige tekst van het standaardbestek voor kunstwerken en waterbouw – versie 2.0 is hieronder gratis te downloaden en/of kan op papier besteld worden via het elektronisch bestelloket.

Bij het standaardbestek horen standaardteksten (ST) die de bestekschrijver kan gebruiken als starttemplate voor de opmaak van het bijzonder bestek en een catalogus van niet-genormaliseerde posten. De bestekschrijver wordt via de standaardteksten geholpen om bij een paragraaf meer specifieke omschrijvingen op te nemen (bijv. specifiëren scheurwijdte bij injecties van scheuren) of om bepaalde keuzes te maken waar het standaardbestek meerdere keuzes open laat. De standaardteksten en de catalogus van niet-genormaliseerde posten kunnen driemaandelijks (publicatie op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) aangepast worden (cf. opname gewijzigde normen, nieuwe teksten en bijhorende posten).

De standaardteksten van het standaardbestek 260 staan gepubliceerd op de intranetpagina van Expertise Beton en Staal bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze pagina is enkel toegankelijk voor ambtenaren van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, De Vlaamse Waterweg, De Werkvennootschap en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Indien u ambtenaar van deze entiteiten bent en geen toegang hebt tot de site, dan kan u een e-mail sturen voor toegang tot het intranet DMOW naar intranet@mow.vlaanderen.be waarin u uw professionele O365-account en entiteit vermeldt. Studiebureaus die voor de Vlaamse overheid bestekken schrijven, kunnen via de leidend ambtenaar de laatste versie van de standaardteksten opvragen.

Expertise Beton en Staal organiseerde in mei 2018 4 informatiesessies over de nieuwe versie van het standaardbestek.