Welkom bij Expertise Beton en Staal

Welkom op de website van Expertise Beton en Staal, een afdeling van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken!

Expertise Beton en Staal ondersteunt de Vlaamse overheid bij de realisatie en het beheer van civiele bouwwerken (bruggen, kaaimuren, sluizen en stuwen, tunnels, steigers, ...) door ontwerpen op te maken en te adviseren, bouwmaterialen en -producten te keuren, de werkzaamheden in de werkplaats op te volgen en bij aanpassingen en onderhoud te adviseren. De sectie Elektromechanica (EM) is de nieuwste sectie onder de vleugels van EBS en vormt het sluitstuk van onze expertise.

Expertise Beton en Staal coördineert tevens de samenstelling, de follow-up en de actualisering van het standaardbestek 260 voor kunstwerken en waterbouw. 
Sinds januari 2022 is er een extra boekdeel 'Errata en aanvullingen bij SB 260 versie 2.0' verschenen en toepasbaar in de bijzondere bestekken.