Documenten Waterpassing

Kunstwerken zijn voorzien van roestvaste verkenmerken op hoofdonderdelen van de constructies. Het periodieke waterpassen van deze verkenmerken (controlewaterpassing) maakt het mogelijk de bewegingen en vervormingen van de structuur van het kunstwerk te bepalen en de evolutie ervan na te gaan ten opzichte van een begintoestand (basiswaterpassing).

Om uniformiteit na te streven bij het uitvoeren en verwerken van basis- en controlewaterpassingen werden een procedure en sjabloon opgesteld die hier terug te vinden zijn.

De beherende entiteit kan met het formulier Aanvraag Basiswaterpassing de uitvoering aanvragen bij ATO, ato.ft@mow.vlaanderen.be.