Keuring

Bouwmaterialen en -producten keuren tijdens de productie en in de werkhuizen

Bij elke overheidsopdracht moet de leidende ambtenaar alle bouwmaterialen en -producten keuren (Wet op de Overheidsopdrachten).  De leidende ambtenaar kan deze keuringen laten doen door Expertise Beton en Staal.

Contact

Contacteer de sectie Keuringen van Expertise Beton en Staal:

+32 11 29 85 50 of +32 9 276 13 00

ebs.keuringen@vlaanderen.be

Te keuren materialen

Expertise Beton en Staal kan onder andere volgende materialen keuren:

pdf bestandKeuring bouwmaterialen producten en toezicht v23062017.pdf (106 kB)

Keuring aanvragen

De leidende ambtenaar gebruikt het volgende formulier om de tussenkomst van sectie Keuringen van Expertise Beton en Staal aan te vragen:

docx bestandAanvraag om tussenkomst v23062017.docx (58 kB)

De opdrachtnemer, leverancier of constructeur kan eventueel ook rechtstreeks een keuring aanvragen bij de sectie Keuringen van Expertise Beton en Staal. EBS brengt de leidende ambtenaar op de hoogte en vraagt toestemming om de keuring te mogen starten. Het aanvraagformulier:

docx bestandKeuringsaanvraag opdrachtnemer.docx (16 kB)

Waar keuren

Afhankelijk van het soort materiaal gebeurt de keuring op een andere locatie. De meeste materiaalkeuringen gebeuren op de bouwwerf en door het toezichthoudend personeel.
Bij staalproducten e.d. vindt de keuring meestal in de werkhuizen van de staalconstructeur plaats. Bij betonproducten e.d. gebeurt de keuring op de bouwwerf, bij de leverancier of bij de producent. Voor sommige bouwmaterialen en -producten is het nuttiger om de productie op te volgen, zoals bijvoorbeeld bij geprefabriceerde betonelementen.