Welkom bij Expertise Beton en Staal

Welkom op de website van Expertise Beton en Staal, een afdeling van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Expertise Beton en Staal ondersteunt de Vlaamse overheid bij de realisatie en het beheer van civiele bouwwerken (bruggen, kaaimuren, sluizen en stuwen, tunnels, steigers, ...) door ontwerpen op te maken en te adviseren, bouwmaterialen en -producten te keuren, de werkzaamheden in de werkplaats op te volgen en bij aanpassingen en onderhoud te adviseren.

Expertise Beton en Staal coördineert tevens de samenstelling, de follow-up en de actualisering van het standaardbestek 260 voor kunstwerken en waterbouw.

Nieuws

Expertise gezocht voor bouw van composietbruggen

14 mei 2018

De Vlaamse Waterweg (DVW), afdeling Bovenschelde, ondersteund door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (dMOW) zal in Brugge twee 2 houten fiets- en voetgangersbruggen gaan vervangen door bruggen van composietmateriaal, in casu glasvezelversterkte kunststof. De vooropgestelde planning gaat ervan uit dat de werken zullen starten midden 2018 om klaar te zijn tegen midden 2019. Composietbruggen bieden potentieel een aantal belangrijke voordelen. Ze zijn o.a. sterker, duurzamer en onderhoudsvriendelijker dan bruggen op basis van de “klassieke” bouwmaterialen. Ook kenmerken zoals lichtgewicht, flexibiliteit en beperkte installatieduur zijn, zeker in de context van fiets- en voetgangersbruggen, interessant.

Bruggen in composietmateriaal komen in Vlaanderen nog vrijwel niet voor. Ook bestaan er nog geen normen op Belgisch of Europees niveau voor de berekening van dergelijke constructies. Het Departement MOW is daarom op zoek naar partijen die beschikken over een uitgebreide wetenschappelijke en technologische expertise in het domein. Zij zouden het Departement de nodige ondersteuning moeten kunnen bieden bij de validatie van ontwerpstudies , evaluatie van belastings- en trillingsproeven en monitoring van het gedrag van dergelijke bruggen op korte en lange termijn. Bijkomend, zullen de resultaten van deze opdracht moeten leiden tot aanbevelingen en teksten voor bestekken met het oog op het duurzaam ontwerpen en bouwen van toekomstige constructies in composietmateriaal. Het is ook expliciet de bedoeling dat deze resultaten breed gedeeld worden (bv. via publicaties, studiedagen e.d.), zowel met overheden, studiebureaus, bedrijven als  koepelorganisaties.

De selectie van de in te huren expertise zal plaatsvinden via een aanbestedingsprocedure op basis van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht wordt deels gefinancierd vanuit het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten.

Indien u interesse heeft voor deze opdracht of verdere informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

Paul Meekels – afdelingshoofd – paul.meekels@mow.vlaanderen.be

Rob Somers – coördinator studie-ingenieur – robert.somers@mow.vlaanderen.be